ກ່ຽວກັບສະຖາບັນ
  ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
 

ກົມ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຊຶ່ງ​ຂື້ນ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ ປະ​ສານ​ງານ​ເພື່ອ​ຜະ​ລິດ ແລະ ເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ສະ​ຖິ​ຕິ ໃນ​ລະ​ບົບ​ເກັບ​ກຳ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ສູນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ເກັບ​ກຳ, ຮີບ​ໂຮມ, ປະ​ດິດ​ສ້າງ, ວິ​ເຄາະ ແລະ ລາຍ​ງານ​ຕົວ​ເລກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ທີ່​ເປັນ ທາງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ກົມ ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ​ໃຫ້​ແກ່​ທຸກ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ລັດ ແລະ ຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ, ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ອື່ນໆ, ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ, ສ້າງ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ແລະ ວິ​ເຄາະ​ບັນ​ຫາ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຂື້ນ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ເພື່ອ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ໄດ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ດ້ານ​ກາ​ນວາງ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຍັງ​ນອນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ ແລະ ປະ​ເມີນ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຊາດ​ເຊັ່ນ​ການ​ລຶ​ບລ້າງ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ກ່ອນ​ປີ 2010, ແລະ ປົດ​ປ່ອຍ ສປປ ລາວ​ໃຫ້​ຫຼຸດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ດ້ອຍ ພັດ​ທະ​ນາ​ກ່ອນ​ປີ 2020. ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ກໍ່​ຍັງ ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ສປປ ລາວ ໃນ​ການ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ກົມ​ໃຫ້ ເຕັມ​ສ່ວນ​ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ແຜນ​ງານ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ລະ​ດັບ​ລະ​ດັບ​ໂລກ.

ກອງເລຂາທິການຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ, ສຳນັກງານນາຍົກ

ກອງ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາ​ດລາວ​ແມ່ນ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ລັດ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ກອງ​ເລ​ຂາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ແມ່ນ​ຂື້ນ​ກັບ​ອົງ​ການ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ນ້ຳ ແລະ ສິ່ງ​ແວ​ດລ້ອມ, ສຳ​ນັກ​ງານ ນາ​ຍົກ. ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ກອງ​ເລ​ຂາ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາ​ດລາວ​ແມ່ນ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ໂຄງ​ການ ແລະ ແຜນ​ງານ, ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ນ້ຳ​ໃນ​ອ່າງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ ສິ່ງ​ແວ​ດລ້ອມ, ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສົມ​ດຸນ​ດ້ານ ສິ່ງ​ແວ​ດລ້ອມ, ແລະ ເພື່ອ​ຮັບ
ປະ​ກັນ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ດ້ານ​ການ ພັດ​ທະ​ນາ ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ, ແລະ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ແລະ ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ. ໂດຍ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ໝາກ​ຜົນ​ພາຍ​ໃນ ຂອບ​ເຂດ ສປປ ລາວ.

Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South NCCR North-South


ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ສູນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊາວ​ແຫ່ງ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ ການ ສະ​ໜັບ ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ມູນ​ນິ​ທິ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເທດ​ສະ​ວິດສ໌. ສູນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ວິດສ໌ ເໜືອ-ໃຕ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການຄົ້ນຄວ້າບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນປະເທດ ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງ, ໃນນັ້ນລວມທັງປະເທດສະວິດສ໌ເຊີແລນ. ຈຸດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ກວ່າໝູ່ຂອງແຜນການແມ່ນ:


 ຄູ່ຮ່ວມງານທາງ​ຂົ້ວ​ໂລກ​ເໜືອ-ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດ
ການລວມເອົາການຄົ້ນຄວ້າໃນວິຊາ, ລະຫວ່າງວິຊາ ແລະ ຂ້າມວິຊາ
ແລກປ່ຽນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດໃນດ້ານການພັດທະນາ


ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ສູນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ສະ​ວິດສ໌ ເໜືອ​ໃຕ້ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ. ຊຶ່ງ​ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ທາງ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໂດຍ ອີງ​ໃສ່​ການ​ສົມ​ທຽບ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ວິ ເຄາະ, ວິ​ທີ​ການ ແລະ ທ່າ​ແຮງ​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ ໂລກ​ທີ່​ເປັນ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ຕໍ່​ການ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ.