SECTION H      
 

ເງື່ອນໄຂໃນການດຳລົງຊີວິດ

   
 
ບ່ອນ​ພັກ​ອາ​ໄສ, ແມ່ນ​ຖັດ​ຈາກ​ອາ​ຫານ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ມວນ​ມະ​ນຸດ ເຮົາ. ເຮືອນ​ເປັນ​ບ່ອນ​ສຳ​ລັບ​ຄອບ​ຄົວ​ໃນ​ການ​ລ້ຽງ​ດູ​ເດັກ​ນ້ອຍ ແລະ ມັນ​ກໍ່​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ເພື່ອ​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ພິ​ທີ​ກຳ ຫຼື ວັນ​ແຫ່ງ​ປະ​ເພ​ນີ​ຕ່າງໆ. ນອກ​ນັ້ນ, ເຮືອນ​ມັນ​ຍັງ​ປຽບ​ເໜືອນ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ເພິ່ງ​ໃນ​ເວ​ລາ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ພົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການ ເຈັບ​ເປັນ ຫຼື ກາ​ນວ່າງ​ງານ. ກ້າວ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ​ບ່ອນ​ຢູ່​ແບບ​ທຳ​ມະ​ດາ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ ປະ​ເທດ​ມັນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ສັງ​ຄົມ​ຊິ່ງ​ເປັນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ ແຫ່ງ​ຊາດ​ຄວນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ ແລະ ແກ້​ໄຂ.
ຄວາມ​ມຸ່ງ​ຫວັງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຕຽມ​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໃສ​ຢ່າງ​ມີ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ເໜາະ​ສົມ ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ປີ 2005. ການ​ສຳ​ຫລວດ​ແມ່ນ​ໄດ້ ກຳ​ນົດ​ບັນ​ດາ​ປັດ​ໃຈ​ທີ່​ມີ​ີ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຕໍ່​ກັບ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ນັ້ນ​ລວມ​ທັງ​ວັດ​ຖຸ​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປຸກ ສ້າງ​ເຮືອນ, ແລະ ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ ແລະ ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ການ​ສຸ​ຂາ​ອະ​ນາ​ໄມ.
ເມື່ອ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ພ້ອມ​ກັນ​ກັບ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ, ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ ສອງ​ຢ່າງ​ສຳ​ຄັນ ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ. ທຳ​ອິດ, ໃນ​ທົ່ວ ສປປ ລາວ ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ປຸກ​ສ້າງ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ແມ່ນ​ພົບ​ເຫັນ​ງ່າຍ ແລະ ນິ​ຍົມ​ກັນ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ເຊັ່ນ ການ​ມຸງ​ຫຼັງ​ຄາ​ດ້ວຍ​ໄພ​ຫຍ້າ, ສານ​ໄມ້​ໄຜ່​ເຮັດ​ຝາ​ເຮືອນ ແລະ ໃຊ້​ໄມ້​ເຮັດ​ພື້ນ ເຮືອນ. ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ຮີດ​ຄອງ​ປະ​ເພ​ນີ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ​ການ​ປຸກ​ສ້າງ​ເຮືອນ​ແບບ​ຊົນ​ນະ​ບົດ. ຜູ້​ທີ່​ທຸກ ຍາກ​ກໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຊື້ ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ເພື່ອ​ປຸກ​ສ້າງ​ເຮືອນ​ຕາມ​ແບບ​ປະ​ເພ​ນີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ມີ​ເງິນ​ຫຼາຍ​ກໍ່​ສ້າງ​ເຮືອນ ທີ່​ມີ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ ກັນ​ກໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໄມ້​ທີ່​ມີ​ລາ​ຄາ​ແພງ​ກ່ວ​າ ແລະ ການ​ຊື້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຕົບ​ແຕ່ງ​ທີ່​ມີ​ລາ​ຄາ​ແພງ​ຫຼາຍ​ກ່ວ​າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ປະ​ການ​ທີ​ສອງ, ເຖີງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ປົກ​ະ​ຕິ​ແລ້ວ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ແຜ່ນ​ສັງ ກະ​ສີ​ໃນ​ການ​ມຸງ​ຫລັງ​ຄາ​ເພາະ​ວ່າ​ມັນ​ມີ​ອາ​ຍຸ ການ ນຳ​ໃຊ້​ງານ​ຍາວ​ນານ​ຫຼາຍ, ແຕ່​ວ່າ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ຕາມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ພຽງ ແຕ່​ລາ​ຄາ​ຖືກ​ກວ່າ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ແຕ່​ມັນ​ຍັງ​ໄດ້​ສ້າງ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຂອງ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ໃຫ້​ກົມ​ກືນ​ກັນ​ຫຼາຍ​ຂື້ນ​ກັບ​ພູມ​ມີ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ຝົນ​ຕົກ​ໜັກ​ໃນ​ຊ່ວງ​ລະ​ດູ​ຝົນ ແລະ ການ​ປະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຕາກ​ແດດ ແລະ ມີ​ຝຸ່ນ​ໃນ ຊ່ວງ​ລະ​ດູ​ແລ້ງ.ການ​ປະ​ເມີນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ໃນ​ປີ 2005 ແລະ ການ​ແຈກ​ຢາຍ ແບບ​ໄລ​ຍະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຫາ​ຮູບ ພາບ​ທີ່​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ເພດ. ຂະ​ໜາດ​ຂອງ​ເຮືອນ​ທີ່​ປະ ຊາ​ຊົນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່. ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ເພື່ອ​ປຸກ​ສ້າງ​ເຮືອນ​ແມ່ນ​ເປັນ ເລື້ອງ​ທົ່ວ​ໄປ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມັນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຍອ້ນ​ລາ​ຄາ​ຂອງ​ມັນ​ຖືກ​ກວ່າ​ແຕ່​ມັນ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​ສຳ​ລັບ​ສະ​ພາບ​ແວ​ດລ້ອມ ຂອງ​ເຂດ​ອາ​ກາດ​ຮ້ອນ ແລະ ລົມ​ມໍ​ລະ​ສູມ. ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ແມ່ນ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ໂອ​ກາດ ຕ່າງໆສຳ​ລັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຕົວ​ຢ່າງ ຄວນ​ມີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ ແລະ ການ​ສຸ​ຂາ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທາງ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ.

 

 

 

 

 

 


I