H.8    
 

ພື້ນທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສສະ​ເລ່ຍຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ

   
 

ພື້ນ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ສະ​ເລ່ຍ​ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ​ຖືກ​ກຳ​ນົດ​ຂື້ນ​ມາ​ເພື່ອ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຊີ້​ບອກ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ  ‘ອາ​ເຈັນ​ດ້າ 21’, ບົດ​ທີ່ 7 ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ງ​ຖານ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ. ນີ້​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ຊີ້​ບອກ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຢ່າງ​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ຊຶ່ງ​ມັນ​ໄດ້​ເປັນ​ຕົວ​ວັດ​ແທກ​ຄວາມ​ພໍ​ພຽງ​ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ສຳ​ລັບ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ. ຄ່າ​ຊີ້​ບອກ​ທີ່​ຕ່ຳ​ແມ່ນ​ສັນ​ຍານ​ຊີ້​ບອກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ແອ​ອັດ​ເກີນ​ໄປ. ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ກາ​ນວັດ​ແທກ​ຄວາມ​ພໍ​ພຽງ ຂອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​ສຳ​ລັບ​ໃຊ້​ເປັນ​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ. ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ຫຼາຍໆ ແຫ່ງ​ໃນ​ໂລກ​ເຊື່ອມ​ໂຊມ​ລົງ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ແມ່ນ​ຜົນ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ລະ​ດັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່ຳ, ເຖິງ​ວ່າ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ທີ່​ກ່າວ​ເຖິງ​ນັ້ນ​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ເອົາ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ທັງ​ພາ​ກລັດ ແລະ ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ. ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ, ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ຕໍ່​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຄົນ. ໃນ​ການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ຕ່ຳ, ພື້ນ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ​ທີ່​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ລົງ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຕ່າງໆ. ສິ່ງ​ຊີ້​ບອກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຕົວ​ຊີ້​ບອກ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຢ່າງ​ສະ​ໜິດ​ແໜ້ນ ຊຶ່ງ​ຄວນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ, ລວມ​ທັງ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ (ເບິ່ງ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ B.1), ອັດ​ຕາ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ, ພື້ນ​ທີ່ ແລະ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ແບບ​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ, ແລະ ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສຳ​ລັບ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ, ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ຄວນ​ລືມ​ແມ່ນ​ມັນ​ຍັງ ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ເຊັ່ນ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ການ​ເພິ່ງ​ພາ​ອາ​ໄສ (ເບິ່ງ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ B.5) ລວມ​ທັງ​ວິ​ທີ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທາ​ງວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ປະ​ເພ​ນີ​ຂອງ​ຊົນ​ເຜົ່າ (ເບິ່ງ​ໃນ​ພາກ F).
ພື້ນ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ສະ​ເລ່ຍ​ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ​ໃນ ສປ​ປລາວ ປະ​ມານ 6.5m2 ອີງ​ໃສ່​ພື້ນ​ທີ່​ດ້ານ​ໃນ​ຂອງ​ຕົວ​ອາ​ຄານ, ບໍ່​ແມ່ນ​ພື້ນ​ທີ່​ດິນ. ດ້ວຍ​ພື້ນ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ສຳ​ລັບ​ປຸກ​ສ້າງ​ເຮືອນ​ຢູ່​ສະ​ເລ່ຍ 44m2 ພວກ​ເຮົາ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໄດ້​ວ່າ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ພື້ນ​ທີ່​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ມີ​ຄົນ​ຢູ່​ຮ່ວມ​ກັນ​ປະ​ມານ 7 ຄົນ. ຕົວ​ເລກ​ນີ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃນ ສປປ ລາວ, ຕາມ​ປະ​ເພ​ນີ ຜູ້​ຄົນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ທີ່​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ນ້ອຍ ແລະ ມີ​ຫ້ອງ​ໜ້ອຍ ຊຶ່ງ​ຕ້ອງ​ແບ່ງ​ປັນ​ກັນ​ຢູ່​ໝົດ​ຄອບ​ຄົວ, ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຫ້ອງ​ສຳ​ລັບ​ຮຽນ ຫຼື ຫ້ອງ​ສ່ວນ​ຕົວ. ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ​ໃນ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ​ເຊັ່ນ: ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງວຽງ​ຈັນ, ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ແລະ ຕາມ​ເສັ້ນ​ທາງ​ເລກ​ທີ່ 13 ໃຕ້ ນັບ​ແຕ່​ປາກ​ຊັນ​ໄປ​ຫາ​ທ່າ​ແຂກ. ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ໂດຍ​ສະ​ເລ່ຍ 8m2 ຫຼື ຫຼາຍ​ກວ່າ 10m2, ແຕ່​ໃນ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍ​ນີ້​ຫຼຸ​ດລົງ​ເປັນ 8m2 ໄປ​ຫາ 4m2 ; ຈາກ​ນັ້ນ​ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ​ຄືນ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ ແລະ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ. ໃນ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ແລະ​ແຂວງ​ເຊ​ກອງ, ແລະ ລຽບ​ຕາມ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ, ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ແລະ ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ ພື້ນ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ສະ​ເລ່ຍ​ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ​ຊ້ຳ​ພັດ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຊາດ ແຕ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ​ສູງ​ອີກ ແຕ່ 6m2 ຫາ 8m2 ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ ແລະ ທົ່ວ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ, ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ, ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ແລະ ໃຈ​ກາງ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ. ໃນ​ພາກ​ເໜືອ ນັບ​ແຕ່​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ, ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ, ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ວ, ແຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ພື້ນ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ສະ​ເລ່ຍ​ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ 4m2 ຫາ 6m2 ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ. ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ເຊັ່ນ ເມືອງ​ຄອບ ແລະ ເມືອງ​ຊຽງ​ທອງ​ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍ​ແມ່ນ 6m2 ຫາ 8m2 ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ. ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍ​ດຽວ​ກັບ​ໃນ​ເມືອງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ແລະ ເມືອງ​ພຽງ. ໃນ​ເມືອງ​ບໍ່​ແຕນ ແລະ ເມືອງ​ແກ່ນ​ທ້າວ​ແມ່ນ​ມີ​ຄ່າ​ສະ​ເລ່ຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງວຽງ​ຈັນ.

ສະ​ຫຼຸ​ຸ​ບລວມ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ ແລະ ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ ນັ້ນ​ພື້ນ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ສະ​ເລ່ຍ​ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ​ແມ່ນ​ສູງ​ກວ່າ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ແລະ ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ. ສະ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຮູບ​ແບບ​ແຜນ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ປັນ​ສ່ວນ​ເນື້ອ​ທີ່​ຕາມ​ໄລ​ຍະ​ຫວ່າງ ເພື່ອ​ສະ​ຫັວດ​ດີ​ພາບ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ (ເບິ່ງ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ l.1). ເຖິງ​ວ່າ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ລາວ​ຈະ​ສູງ​ກວ່າ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ແລະ ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ກໍ່​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ເຊັ່ນ​ກັນ, ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ພົບ​ເຫັນ​ເຂດ​ໃດ​ທີ່​ມີ​ປະ​ຊະ​ກອນ​ແອ​ອັດ ຫຼື ເຂດ​ຊຸມ​ຊົນ​ແອ​ອັດ​ຂະ​ໜາດ​ກ້ວ​າງ​ຂວາງ. ສີ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ວ່າ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງວຽງ​ຈັນ ຕົວ​ຊີ້​ບອກ​ແມ່ນ​ຄື​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ທຸກໆ ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຕົວ​ເມືອງ ບໍ່​ມີ​ບ້ານ​ໃດ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ຕ່ຳ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ສົມ​ມຸ​ດວ່າ ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຂອງ​ສິ່ງ​ຊີ້​ບອກ​ນີ້​ອາດ​ຈະ​ສູງ​ກວ່າ​ໃນ​ເຂດ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ໄກ້​ຄຽງ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ.

 

 

 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF