H.3    
 

ປະ​ເພດ​ຝາ​ເຮືອນ​ຕົ້ນຕໍ

   
 

ໃນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ໃນ​ປີ 2005 ໄດ້​ຖາມ​ເຖິງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ປະ​ເພ​ດວັດ​ຖຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໃນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເປັນ​ຝາ​ເຮືອນ​ຕົ້ນ​ຕໍ. ຜົນ​ຂອງ​ມັນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ 43.2% ແມ່ນ​ໃຊ້​ໄມ້​ແອ້ມ​ຝາ​ເຮືອນ, 35.7% ແມ່ນ​ໃຊ້​ໄມ້​ຟາກ​ແອ້ມ ແລະ 17.6% ແມ່ນ​ໃຊ້​ຊີ​ມັງ​ກໍ່​ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ 2.0% ແມ່ນ​ນຳ​ໃຊ້​ປະ​ເພດ​ອື່ນໆ ແລະ 1.5% ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ບອກ​ປະ​ເພດ​ຝາ​ເຮືອນ​ຂອງ ເຂົາ​ເຈົ້າ. ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ໃຊ້​ໄມ້ ແລະ ໄມ້​ຟາກ​ເປັນ​ຝາ​ເຮືອນ​ແມ່ນ​ແຈກ​ຢາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ເຊິ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ​ເຮືອນ​ທີ່​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ປະ​ເພດ​ອື່ນໆ ແມ່ນ​ມີ​ໜ້ອຍ ແລະ ມີ​ຢູ່​່​ໃນ ແລະ ອ້ອມ​ຂ້າງ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ທີ່​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.
​ແຜນ​ທີ່ H 3 ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ປະ​ເພດ​ຝາ​ເຮືອນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ ແມ່ນ​ໃຊ້​ໄມ້​ຟາກ​ເພື່ອ​ແອ້ມ​ຝາ​ເຮືອນ​ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເໜືອ​ຈົນ​ເຖິງ​ໃຕ້. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ ບັນ​ດາ​ເຮືອນ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໄມ້​ເພື່ອ​ເຮັດ​ເປັນ​ຝາ​ກໍ່​ຍັງ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ແຂວງ ຫົວ​ພັນ ແລະ ຢູ່​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ແລະ ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ນອກ​ນີ້ ເຮືອນ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ​ຊີ​ມັງ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ເປັນ​ຝາ​ເຮືອນ​ແມ່ນ​ມີ​ໜ້ອຍ ແລະ ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ທາງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ພາກ​ໃຕ້ ເຊັ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ ຈຳ​ປາ​ສັກ ແລະ ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ແລະ ບາງ​ບ່ອນ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ, ຢູ່​ບໍ​ລິ​ເວນ​ໃຕ້​ສຸດ ຂອງ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ແລະ ເຂດ​ພິ​ເສດ​ໄຊ​ສົມ​ບູນ​ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ໜ້ອຍ​ກ່ວ​າ. ສ່ວນ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້​ປະ​ເພດ ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ໃຊ້​ແອ້ມ​ເປັນ​ຝາ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ກະ​ຈາຍ​ຢູ່​ຫຼາຍ​ແຂວງ​ສົມ​ຄວນ. ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ທີ່​ສຸງ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ຢູ່​ແຂວງ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ ຖັດ​ມາ​ແມ່ນ​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ, ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ວ, ແຂວງ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ ແລະ ແຂວງ​ເຊ​ກອງ ແລະ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ທີ່​ຕ່ຳ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ຢູ່​ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື. 
ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ໄມ້​ຟາກ​ເພື່ອ​ແອ້ມ​ເປັນ ຝາ​ເຮືອນ​ຖັດ​ລົງ​ມາ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ໄມ້ ຊຶ່ງ​ມີ​ຢູ່​ຕາມ​ທ້ອງ​ຕະ​ຫຼາດ​ທົ່ວ​ໄປ. ການ​ມີ ແລະ ແຈກ​ຢາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ຂອງ​ໄມ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂື້ນ​ຍ້ອນ​ມີ​ການ​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ ແລະ ການ​ສ້າງ​ໂຮງ​ງານ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້. ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ​ໂຮງ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ມີ​ໂຮງ​ເລື່ອຍ​ທີ່​ມີ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄມ້​ມີ​ຄວາມ​ລະ​ອຽດ ແລະ ປັບ​ແຕ່ງ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ໄມ້​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ. ໄມ້​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ປະ​ເພດ​ສອງ ແລະ ສາມ ແມ່ນ​ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ຢູ່​ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ແລະ ຍ້ອນ​ວ່າ​ການ​ມີ​ເຄື່ອງ​ມື​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ເຊັ່ນ ເລື່ອຍ​ໄຟ​ຟ້າ ນ້ອຍ, ກົບ​ມື ແລະ ກະ​ດາດ​ຊາຍ​ຊຶ່ງ​ສີ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄມ້​ແປ້ນ, ໄມ້​ອັດ ແລະ ແຜ່ນ​ໄຟ​ເບີ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ. ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໄມ້​ເຮັດ​ຝາ​ເຮືອນ ແລະ ແປ້ນ​ປູ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ ທົນ​ທານ ແລະ ສາ​ມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕໍ່​ກັບ​ຄວາມ​ໜາວ​ເຢັນ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ພູ​ດອຍ​ແຕ່​ມັນ​ກໍ່​ອາດ​ຈະ​ຖືກ ທຳ​ລາຍ​ໄດ້​ຍ້ອນ​ປວກ​ໃນ​ເມື່ອ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ປ້ອງ​ກັນ.  ສຳ​ລັບ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ມີ​ເຮືອນ​ຢູ່​ໄກ້​ກັບໂຮງ​ງານ ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຊື້​ໄມ້​ເພື່ອ​ປຸກ​ສ້າງ ແລະ ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ໄມ້​ກໍ່​ເປັນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ ເໝາະ​ສົມ​ໃນ​ການ​ປຸກ​ສ້າງ.
ສະ​ຫຼຸ​ບລວມ​ແລ້ວ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ໄມ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແລ້ວ​ກໍ​ຕາມ​ແຕ່​ວ່າ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໄມ້​ຟາກ​ເພື່ອ​ປຸກ​ສ້າງ​ເຮືອນ ແລະ ເຫັນ​ຢູ່​ຢ່າງ ກະ​ແຈກ​ກະ​ຈາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

 

 

 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF