H.2    
 

ປະເພດພື້ນເຮືອນຕົ້ນຕໍ

   
 
ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ໃນ ປີ 2005 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ຄົວ​ເຮືອນ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຫຼາຍ​ປະ​ເພດ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ເປັນ​ພື້ນ​ເຮືອນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ: ກະ​ໂລ້, ສີ​ມັງ, ໄມ້, ໄມ້​ຟາກ, ແລະ ອື່ນໆ. ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ໃຊ້​ໄມ້​ເປັນ​ພື້ນ​ເຮືອນ​ແມ່ນ​ມີ 54.8% ຖັດ​ຈາກ​ນັ້ນ​ມາ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ຊີ​ມັງ ມີ 16.5% ແລະ ໃຊ້​ໄມ້​ຟາກ ມີ 15.3% ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ທັງ​ໝົດ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ບາງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້ ກະ​ໂລ້ ຫຼື ອື່ນໆ ກໍ່​ຕາມ ແຕ່​ອັດ​ຕາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ແມ່ນ​ມີ​ໜ້ອຍ​ຄື​ຕ່ຳ​ກ່ວ​າ 8% ແລະ 1.7% ຂອງ ຄົວ​ເຮືອນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ບອກ​ປະ​ເພດ​ພື້ນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.
ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຄົວ ເຮືອນ​ທີ່​ມີ​ພື້ນ​ເຮືອນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ສະ​ພາບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໄມ້​ເຮັດ​ເປັນ​ພື້ນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ແມ່ນ ມີ​ຫຼາຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ແຕ່​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ວຽງ​ຈັນ, ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ວຽງ​ຈັນ, ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ, ຄຳ​ມ່ວນ, ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ສາ​ລະ​ວັນ ແລະ​ຈຳ​ປາ​ສັກ. ເກືອບ​ທຸກ​ແຂວງ​ທີ່​ກ່າວ ມາ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຢູ່​ແຄມ​ຝັ່ງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ເບື້ອງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຊຶ່ງ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃນ​ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄມ້​ຈາກ​ປ່າ​ມາ​ສູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່ໆມີ​ການ​ປຸກ​ສ້າງ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ເສັ້ນ​ທາງ​ໃຫ່​ຍ ແລະ ນ້ອຍ​ຫຼາຍ​ສາຍ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ. ສຳ​ລັບ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ສ້າງ​ພື້ນ​ເຮືອນ​ດ້ວຍ​ໄມ້​ຟາກ​ຈະ​ພົບ ເຫັນ​ຫຼາຍ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ແຂວງ ພາກ​ເໜືອ​ທີ່​ເປັນ​ເຂດ​ພູ​ສູງ​ຄື: ຫລວງ​ນ້ຳ​ທາ, ບໍ່​ແກ້ວ, ອຸ​ດົມ​ໄຊ, ຫລວງ​ພະ​ບາງ, ຫົວ​ພັນ, ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ແລະ ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ສາ​ລະ​ວັນ, ເຊ​ກອງ ແລະ ອັດ​ຕະ​ປື ຊຶ່ງ​ບາງ​ແຂວງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ອາດ​ບໍ່​ມີ​ໄມ້​ຍ້ອນ​ມີ​ການ​ຖາງ​ປ່າ​ເຮັດ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຫຼາຍ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ ສະ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ໄມ້​ຟາກ​ມາ ສ້າງ​ເປັນ​ພື້ນ​ເຮືອນ. ສ່ວນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ປະ​ເພດ​ອື່ນໆ ທີ່​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ສ້າງ​ເປັນ​ພື້ນ​ເຮືອນ​ມີ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ຢູ່​ແຂວງ ຜົ້ງ​ສາ​ລີ, ຫົວ​ພັນ ແລະ ຊຽງ​ຂວາງ.
ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ​ຂອງ​ເຮືອນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ​ມີ​ພື້ນ​ເຮືອນ​ເປັນ​ຊີ​ມັງ​ໄປ​ພ້ອມໆ ກັບ​ການ​ໃຊ້​ກະ​ໂລ້ ຫຼື ບໍ່​ໃຊ້. ຫຼາຍ​ກ່ວ​າ​ເຄິ່ງ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ພື້ນ​ເຮືອນ​ດ້ວຍ​ໄມ້ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໄມ້​ຟາກ​ເຮັດ​ພື້ນ​ເຮືອນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຊຶ່ງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ນິ​ຍົມ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ ໃນ​ການ​ໃຊ້​ໄມ້ ແລະ ໄມ້​ຟາກ​ເພື່ອ​ນຳ​ມາ​ເຮັດ​ເປັນ​ພື້ນ​ເຮືອນ. ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຊື້​ໄດ້​ໃນ​ລາ​ຄາ​ຂອງ​ໄມ້​ທີ່​ຕົກ​ລະ​ດັບ​ຄື​ລະ​ດັບ​ສອງ​ແລະ​ລະ​ດັບ​ສາມ​ທີ່​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂາຍ​ໄດ້​ແລະ​ໃນ​ບາງ​ເຂດ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໄມ້​ໄຜ່​ຫຼາຍ​ໃນ​ເຂດ​ດິນ​ກະ​ສິ​ກຳ. ອີກ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ​ການ ສ້າງ​ພື້ນ​ເຮືອນ​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ໜາ​ອາດ ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ການ​ມີ​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ​ແບບ​ຖາ​ວອນ​ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ປັດ​ໃຈ ຂອງ​ການ​ກຳ​ນົດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮັ່ງ​ມີ ຫຼື ທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ຢູ່​ໃນ ສປປ ລາວ.

 

 

 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF