H.1    
 

ປະ​ເພດ​ຫລັງ​ຄາ​ເຮືອນ​ຕົ້ນ​ຕ

   
 
ປະ​ເພດ​ຫລັງ​ຄາ​ເຮືອນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ແມ່ນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ກໍ່​ສ້າງ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ທີ່​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ມຸງ​ຫລັງ​ຄາ​ເຮືອນ. ຂໍ້​ມູນ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເກັບ​ກຳ​ມາ​ໄດ້​ໂດຍ​ການ​ຖາມ​ຄົວ​ເຮືອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ກໍ່​ສ້າງ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ມຸງ​ຫລັງ​ຄາ​ເຮືອນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ: ກະເບື້ອງ, ສັງກະສີ, ໄມ້, ໄມ້ຟາກ, ຫຍ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ ຄົວ​ເຮືອນທີ່ໃຊ້ສັງກະສີມຸງຫລັງຫລັງຄາເຮືອນແມ່ນມີຫຼາຍກ່ວາຫມູ່ຊຶ່ງກວມ
ເອົາ 54% ຂອງ ຄົວເຮືອນທັງຫມົດ​ຖັດມາແມ່ນໃຊ້ຫຍ້າມຸງຫັລງຄາມີ 21.7%, ໃຊ້ກະເບື້ອງມີ 13.2% ຂອງຄົວເຮືອນ ທັງຫມົດສ່ວນໃຊ້ໄມ້, ໄມ້ຟາກ, ຫຍ້າ ຫຼື ອື່ນໆ ແມ່ນມີໜ້ອຍຄືຕ່ຳກ່ວາ 6% ລົງໄປ. 
ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄລ​ຍະ​ຫ່ວ​າງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ປະ​ເພດ​ຫລັງ ຄາ​ເຮືອນ​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ເຊັ່ນ: ກະ​ເບື້ອງ/ຊີ​ແພັກ, ສັງ​ກະ​ສີ, ໄມ້, ໄມ້​ຟາກ, ຫຍ້າ, ແລະ ອື່ນໆ ຢູ່​ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ມີ​ສາມ​ສີ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຊັ່ນ ສີ​ຂຽວ​ແມ່ນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ມຸງ​ຫລັງ​ຄາ​ດ້ວຍ​ຫ້​ຍາ, ສີ​ຂີ້​ເທົ່າ​ແມ່ນ​ມຸງ​ດ້ວຍ​ສັງ​ກະ​ສີ,ແລະ ສີ​ເຫຼືອງ​ແມ່ນ​ມຸງ​ດ້ວຍ​ໄມ້​ຟາກ. ສີ​ຂຽວ​ຢູ່​ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຮູ້​ເຖິງ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ທີ່​ມີ​ໄລ​ຍະ​ຫ່ວ​າງ​ຂອງ​ເຮືອນ​ທີ່​ມຸງ​ດ້ວຍ​ໄມ້ ແລະ ມັນ​ໄດ້​ຢັງ​ຢາຍ​ມາ​ແຕ່​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ​ຜ່ານ​ແຂວງ ຊຽງ​ຂວາງ ແລະ ລົງ​ໄປ​ຮອດ​ພາກ​ໃຕ້​ເລາະ​ລຽບ​ຕາມ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ​ຈາກ​ນັ້ນ​ລົງ​ໄປ​ຮອດ​ແຂວງ ເຊ​ກອງ, ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ແລະ ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ. ສີ​ຂີ້​ເທົ່າ​ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຮູ້​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ເຮືອນ​ທີ່​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ມຸງ​ດ້ວຍ​ສັງ​ກະ​ສີ ແລະ ສາ​ມາດ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ ແລະ ຕໍ່​ລົງ​ມາ​ຮອດ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ແຂວງ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ເລາະ​ລຽບ​ຕາມ​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ເບື້ອງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ, ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ, ແຂວງ​ສະ​ຫັວນ​ນະ​ເຂດ, ແຂວງ ສາ​ລະ​ວັນ, ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ, ແຂວງ ເຊ​ກອງ ແລະ ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື. ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ວັດ​ຖຸ​ນີ້​ແມ່ນ​ຫາ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຈາກ​ໄທ​ທີ່​ມີ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ພໍ​ຊື້​ໄດ້​ແລະ​ໄປ​ຊື້​ໄດ້​ສະ​ດວກ. ສ່ວນ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ແຂວງ ຫລວງ​ພະ​ບາງ ແລະ ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ ສັງ​ກະ​ສີ​ທີ່​ນຳ​ເອົາ​ມາ​ມຸງ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ​ແມ່ນ​ນຳ​ເຂົ້າ​ມາ​ຈາກ ແຂວງ​ຢູ​ນານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ. ສີ​ເຫຼືອງ​ທີ່​ເຫັນ​ເປັນ​ບາງ​ບ່ອນ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ແລະ ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ວ ແລະ ແຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ແລະ ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໃຊ ແລະ ແຂວງ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຮູ້​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ເຮືອນ​ທີ່​ມຸງ​ດ້ວຍ​ໄມ້​ຟາກ. ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ກໍ​ໄຜ່​ແມ່ນ​ປົກ​ຄຸມ​ໄປ​ທົ່ວ​ຢູ່​ຕາມ​ເປີ້ນ​ພູ, ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ບັນ​ດາ​ເປີ້ນ​ພູ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ໃຫ່​ຍ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ. ໃນ​ທາງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັນ​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ເຮືອນ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໄມ້​ຟາກ​ມາ​ທຳ​ການ​ມຸງ​ຫລັງ​ຄາ​ບາງ​ເທື່ອ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ໄມ້​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ມາ​ປຸກ​ສ້າງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຫາ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ໄມ້​ຢູ່​ຕາມ​ສາຍ​ພູ​ຫລວງ.
ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ, ຄົວ​ເຮືອນ​ໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ມຸງ​ຫລັງ​ຄາ​ເຮືອນ​ດ້ວຍ​ສັງ​ກະ​ສີ ແລະ ຫຍ້າ​ເນື່ອງ​ຈາ​ກວ່າ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຊື້​ໄດ້ ແລະ ສະ​ດວກ​ໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ໃນ​ການ​ປຸກ​ສ້າງ​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ, ຖ້າ​ມີ​ການ​ເຮັດ​ຫລັງ​ຄາ​ດ້ວຍ ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ທົນ​ທານ​ກໍ່​ອາດ​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ການ​ມີ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເພື່ອ​ຈະ​ມີ​ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ ທີ່​ແໜ້ນ​ໜາ​ຖາ​ວອນ ແລະ ການ​ເລືອກ​ນຳ​ໃຊ້​ປະ​ເພດ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕ່າງໆ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຂື້ນ​ຢູ່​ກັບ​ຄວາມ ຮັ່ງ​ມີ ຫຼື ທຸກ​ຍາກ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ. ອີກ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ກໍ່​ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ການ​ຈໍ​ລະ​ຈອນ​ແຈກ​ຢາຍ​ສິນ​ຄ້າ​ລະ ຫວ່າງ ແຂວງ, ລະ​ຫວ່າງ​ຕົວ​ເມືອງ, ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ຫຼື ການ​ຕະ​ຫລາດ​ໄປ​ບໍ່​ທົ່ວ​ເຖິງ​ສະ​ນັ້ນ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ບໍ່​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ກັນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.
 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF