F.3    
 
ການແຈກຢາຍປະເພດຊົນເຜົ່າຕາມໝວດພາສາ    
 
ການ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ ຢູ່​ໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ທິດ​ສະ​ດີ​ສາ​ກົນ​ແມ່ນ​ລວມ​ເອົາ​ການ​ຈັດ ປະ​ເພດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ໃນ​ເກນ​ທີ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ຕະ​ກຸນ​ເຜົ່າ. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ, ແຕ່​ລະ​ຕະ​ກຸນ​ເຜົ່າ​ຫລັກໆ ຈະ​ປະ​ກອບ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຈຳ​ນວນ ກຸ່ມ​ຍ່ອຍ​ຂອງ​ເຜົ່າ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ທັງ​ຫຼາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ກັນ ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ.
ແຜນ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ແຍກ​ຍ່ອຍ​ຕາມ ຕາມ​ເຜົ່າ​ຍ່ອຍ. ໝວດ​ພາ​ສາ​ລາວ-ໄຕ ແລະ ໄຕ-ໄທ; ມອນ-ຂະ​ແມ​ແມ່ນ​ແຍກ​ຍ່ອຍ​ອອກ​ເປັນ​ເຜົ່າ​ປາ​ລົນ​ຈິກ, ຂະ​ມຸ​ອິກ, ຫວຽດ​ຕິກ, ກະ​ຕູ​ອິກ, ແລະ ບາ​ນາ​ຣິກ; ຊົນ​ເຜົ່າ​ມົ້ງ​ມຽນ​ແມ່ນ​ແຍກ​ຍ່ອຍ​ອອກ​ເປັນ​ເຜົ່າ​ມົ້ງ (ມົ້ງ​ອິກ) ແລະ ມຽນ (ມຽນ​ນິກ); ແລະ ເຜົ່າ​ຊີ​ໂນ-ຕີ​ເບດ​ຕານ (ຕີ​ເບ​ໂຕ-ເບີ​ມັນ) ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ແຍກ​ອອກ​ເປັນ​ເຜົ່າ​ຍ່ອຍ​ໃດໆ ເພາະ​ວ່າ​ເຜົ່າ​ນີ້ ມີ​ຈຳ​ນວນ​ໜ້ອຍ​ຫຼາຍ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ເມືອງ​ມູນ​ລະ​ປະ​ໂມກ​ແຂວງ ຈຳ​ປາ​ສັກ. ເຮົາ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ​ໃນ​ເຂດ​ນີ້​ຂອງ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ມີ​ບ້ານ​ຂອງ​ເຜົ່າ​ຂະ​ແມ ແລະ ສ່ວຍ​ຈຳ​ນວນ ໜຶ່ງ​ຊຶ່ງ​ບ້ານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ແຍກ​ແຍະ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຈາກ​ເຜົ່າ​ບາ​ນາ​ຣິກ.
ບັນ​ດາ 10 ເຜົ່າ​ຍ່ອຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ກ່ຽວ​ພັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ. ເຊັ່ນ​ຕົວ​ຢ່າງ, ເຜົ່າ​ຍ່ອຍ​ມຽນ​ນິກ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ມົ້ງ-ມຽນ ຈະ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ສອງ​ກຸ່ມ​ຍ່ອຍ​ຫລັກໆ ຄື​ເຜົ່າ​ອິວ​ມຽນ ແລະ ກິມ​ມູນ ຊຶ່ງ​ທັງ​ສອງ​ເຜົ່າ​ຍ່ອຍ​ນີ້​ຂຶ້ນ​ກັບ​ເຜົ່າ ເຕົາ​ອີດ​ສ. ສ່ວນ​ເຜົ່າ​ຍ່ອຍ​ມົ້ງ​ອິກ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ອິດ​ທິ ພົນ​ສູງ​ມາ​ຈາ​ກລັດ​ທິ ຂົງ​ຈື້.
ໃນ​ການ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ເຜົ່າ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ, ເຜົ່າ​ຍ່ອຍ ໄຕ-ໄທ ແມ່ນ​ລວມ​ເອົາ​ທັງ​ໝົດ​ປະ​ເພດ​ເຜົ່າ​ຍ່ອຍ ລາວ-ໄຕ ຍົກ​ເວັ້ນ​ແຕ່ ລາວ, ຍ່ວຍ ແລະ ກະ​ເລີງ. ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ເຜົ່າ​ລາວ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ມີ​ຢູ່​ລຽບ​ຕາມ​ແຄມ​ນ້ຳ​ອູ​ທິດ​ເໜືອ​ຂອງ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ​ໄປ​ເຖິງ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ ແລະ ລຽບ​ຕາມ​ແລວ​ຝັ່ງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ລົງ​ໄປ​ສູ່​ເຂດ​ໃຕ້​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈັຍ. ເຜົ່າ​ໄຕ​ໄທ​ທັງ​ໜົດ ແມ່ນ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄກ​ຈາກ​ທະ​ເລ ຍົກ​ເວັ້ນ​ແຕ່​ເຜົ່າ​ລື້ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຈະ​ອາໄສ​ຢູ່​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ສ່ຽງ​ເໜືອ ຫຼື ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ເຂດ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ຕອນ​ເໜືອ​ຂຶ້ນ​ໄປ.
 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF