SECTION C    
 
ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງ    
 
ຄວາມ​ຫລາກ​ຫຼາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ທີ່​ພິ​ເສດ ແລະ ຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ່​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ​ມີ ຂະ​ໜາດ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ອັນ​ມີ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ທີ່​ຍາວ​ນານ​ໃນ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ເຂົ້າ​ມາ ແລະ ຕະ​ຫຼອດ​ອາ​ນາ​ເຂດ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ. ຄວາມ​ສີ​ວິ​ໄລ​ໃນ​ອະ​ດີດ​ບໍ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ຜັກ​ດັນ​ຕໍ່​ຄົນ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ແຕ່​ມັນ​ຍັງ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ມີ ອິດ​ທິ​ພົນ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຕໍ່​ການ​ສື່​ສານ ການ​ແລກ​ປ່ຽນ, ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ.
ໃນ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໃນ ສປປ ລາວ, ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ 50 ປີ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ໂດຍ​ຄົນ​ພາຍ​ໃນ​ເມືອງ​ນັ້ນ​ເອງ, ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ແມ່ນ​ເນື່ອງ​ມາ ຈາກ​ການ​ບໍ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ນັ້ນໆ, ຍ້ອນ​ຂາ​ດວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ, ຍ້ອນ ຂາດ​ເຂີນ​ສິ່ງ​ອຳ​ນວາຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ,ຈຶ່ງ​ຫັນ​ມາ​ຊອກ​ຫາ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ທຳ​ມະ​ຊາດ, ຍ້າຍ​ຖິ່ນ ເພື່ອ​ການ​ສຶກ​ສາ ຫຼື ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ. ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ມີ​ການ ປະ​ຕິ​ຮູບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຄືນ​ໃໝ່​ໃນ​ທ້າຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ 80 ແລະ ມີ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົງ​ທືນ​ຈາກ​ຕ່າງ ປະ​ເທດ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ຕົວ​ເມືອງ ແລະ ລະ​ບົບ​ຕາ​ໜ່າງ​ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ສື່​ສານ​ຫຼັກ​ກໍ່​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ ຕົວ​ອອກ​ກວ້າງ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ເປີດ​ໂອ​ກາດ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນ ແລະ ການ​ດຳ​ເນີນ​ກິດ​ຈະ​ການ ຕ່າງໆ ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ.
ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກຳ​ລັງ​ສວຍ​ໃຊ້​ໂອ​ກາດ​ໃໝ່ໆ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແລະ ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ກໍ່​ຍິ່ງ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຍິ່ງ​ຂື້ນ ເລື້ອຍໆ. ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຈະ​ເຫັນ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຈາກ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ ເທົ່າ​ນັ້ນ, ເຫດ​ຜົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ມາ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ໂອ​ກາດ​ທາງ​ດ້ານ​ອາ​ຊີບ​ການ ງານ​ໃໝ່, ການ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ດີ​ຂື້ນ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ. ແຕ່​ນອກ​ນັ້ນ​ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ການ ອົບ​ພະ​ຍົບ​ແຮງ​ງານ​ຈາກ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ໜຶ່ງ​ໄປ​ຫາ​ອີກ​ບອ່ນ​ໜຶ່ງ​ແມ່ນ​ພົວ​ພັນ​ເຖິງ ການ​ສ້າງ​ຖະ​ໜົນ ຫົນ​ທາງ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ຕົກ, ທຸ​ລະ​ກິດ​ທາງ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ, ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ບໍ່​ແຮ່ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນ​ທີ່​ສຸດ, ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ພາຍ​ນອກ ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ກໍ່​ຍິ່ງ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ສຳ ຄັນ​ຂື້ນ​ອີກ ເພາະ​ກ້ອນ​ເງິນ ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ກັບ​ມາ​ຍັງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຕົນ​ນັ້ນ ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເຮັດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ.
ໃນ​ປີ 2005 ມີ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮວບ​ຮວມ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ
ສະ​ຖິ​ຕິ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ. ຄຳ​ຖາມ​ໄດ້​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄລ​ຍະ​ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ, ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ທີ່​ສຳ​ຫລວດ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ຄັ້ງ​ຫຼ້າ​ສຸດ ແລະ ການ ອົບ​ພະ​ຍົບ​ພາຍ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ 12 ເດືອນ​ກ່ອນ​ມີ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ດັບ​ທີ່ ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ເຊັ່ນ: ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ພາຍ​ນອກ, ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຂັ້ນ​ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນ​ບ້ານ.
ແຜນ​ທີ່​ຕ່າງໆ ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີ ແລະ ແບ່ງ​ແຍກ​ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຕ່າງໆ ພາຍ​ໃນ ສປປ ລາວ, ຈຸດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຈາກ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ປາຍ​ທາງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໄປ ເພື່ອ​ຫາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ, ເພື່ອ​ໂອ​ກາດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ, ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກ ຫຼື ເພື່ອ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ອື່ນໆທາງ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ. ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ອັນ​ໃໝ່​ທາງ​ງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ ກິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ໂອ​ກາດ​ທາງ​ດ້ານ​ຕະ​ຫຼາດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ ໄດ້​ສ້າງ​ແຮງ​ດືງ​ດູດ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່ ຂົງ​ເຂດ ນັ້ນໆ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄວາມ​ຫລ້າ​ຫລັງ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ບາງ​ຂົງ​ເຂດ​ໄດ້​ເລັ່ງ​ກະ​ຕຸ້ນ ໃຫ້​ຄົນ ໃນ​ເຂດ​ນັ້ນໆ ອົບ​ພະ​ຍົບ. ປະ​ມານ 5% ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ລາວ​ທີ່​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ມາ. ການ ແບ່ງ​ແຍກ​ແຜນ​ທີ່​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຈະ​ຊີ້​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ຕ່າງໆ ແລະ ຈຳ​ນວນ​ພົນ​ທີ່​ຍັງ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ໄປ​ມາ ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ.
ທ່ານ​ຜູ້​ອ່ານ​ຄົນ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ທີ່​ສົນ​ໃຈ​ເລື່ອງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຕ້ອງ​ຢ່າ​ລື​ມວ່າ​ພາກ​ສ່ວນ​ອື່ນໆ ເອງ​ກໍ່​ມີ​ຄວາມ ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ການ​ຊີ້​ບອກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ຕົວ​ຢ່າງ​ແຜນ​ທີ່​ທີ່​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ ແຈກ​ຢາຍ​ປະ​ເພດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຕາມ​ໝວດ​ພາ​ສາ (ແຜນ​ທີ່ F.3) ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ການ ອົບ​ພະ​ຍົບ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ເຜົ່າ​ຊົນ​ລາວ ແລະ ໄທ ຕາມ​ເສັ້ນ​ສູນ​ກາງ​ໃຫຍ່​ຂອງ ການ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ປະ​ກົດ ວ່າ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຈະ​ແມ່ນ​ເມືອງ​ທີ່​ຢູ່​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫລີກ​ຫຼາຍ​ກວ່າ. ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ, ແຜນ​ທີ່​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ວ່າ​ຄົນ​ທີ່​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ມຸ້ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ໄປ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງວຽງ​ຈັນ ແລະ ຍັງ​ແມ່ນ ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ໃຫຍ່​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຊົນ​ສ່ວນ ນ້ອຍ. ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປຽນ​ແປງ ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ແລະ ຕົວ​ເມືອງ​ໃນ​ປະ​ເທ​ດລາວ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້. ສຸດ​ທ້າຍ​ນີ້, ການ​ປຽບ​ທຽບ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ເພດ​ໃນ​ຊ່ວງ​ທີ່​ເດັກ​ນ້ອຍ​ເກີດ (ແຜນ​ທີ່ B.7) ແລະ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ (ແຜນ​ທີ່ B.6) ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຮູບ​ແບບ​ຂອງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໂດຍ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ເພດ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

 

 


I