C.5    
 

ການຍົກຍ້າຍ​ທັງ​ໝົດ

   
 

ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ພາບ​ໂດຍ​ລວມ​ຂອງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ໂດຍ​ລວມ​ຂອງ ປະ​ຊາ​ກອນ​ລາວ ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ 12 ເດືອນ​ກ່ອນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ, ຜູ້​ທີ່​ໜີ​ອອກ​ຈາກ ຫຼື ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ ຈາກ​ບ້ານ​ເດີມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ​ໄດ້​ມາ​ເຖິງ ຫຼື ຍົກ​ຍ້າຍ​ມາ​ຫາ​ອີກ​ບ້ານ, ເມືອງ, ຫຼື ແຂວງ​ອື່ນໆ. ເວົ້າ ອີກ​ດ້ານ​ໜຶ່​ງວ່າ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ສະ​ຫຼຸບ​ຫຍໍ້ ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ 2 ອັນ​ກອ່ນ​ຂອງ C.3 ແລະ C.4.
ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ໃນ 5 ລະ​ດັບ​ທີ່​ແບ່ງ​ແຍກ​ອອກ​ເປັນ​ເງົາ​ມືດ​ສີ​ມ້ວງ​ທີ່​ແຕກ ຕ່າງ​ກັນ, ໃນ​ການ​ຈັດ​ອອກ​ເປັນ​ລຳ​ດັບ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 0.5% ໄປ​ຫາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 10% ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ຊາວ​ບ້ານ ທີ່​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຜ່ານ​ເຂົ້າ ແລະ ອອກ ຂອງ​ບ້ານ. ເຊິ່ງ​ສີ​ມ້ວງ​ອ່ອນ​ແມ່ນ ກວມ​ເອົາ​ແຜນ​ທີ​ນີ້​ີ່​ມັນ​ສະ​ແດງ​ການ ຊີ້​ບອກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຂອງ​ຊາວ​ບ້ານ ລະ​ຫວ່າງ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ 0.5% ແລະ ສູງ​ກວ່າ 1%. ການ​ແຈກ​ຍາຍ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ດວ້ຍ​ສີ​ມ້ວງ​ກາງໆ ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ ລະ​ຫວ່າງ 2 ຫາ 5% ແລະ ສະ​ແດງ​ອອກ​ເປັນ ຄື​ຮູບ​ເມັດ​ແກ້ວ​ນອ້ຍໆ ທີ່​ຕິ​ດລຽນ​ກັນ​ຈາກ​ແຂວງ​ຄຳ​ມວ່ນ ລົງ​ໄປ​ໂດຍ​ກົງ​ສູ່​ພາກ​ໃຕ້​ໄປ​ເຖິງ​ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ, ແຂວງ​ເຊ​ກອງ, ແລະ ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື, ແລະ ມັນ​ກໍ່​ຍັງ ມີ​ຫຼາຍ​ຢັ່ງ​ຢາຍ​ເລາະ​ລຽບ​ຕາມ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຫຼວງ​ແຄມ​ແມ່ ນ້ຳ​ຂອງ. ມີ​ພຽງ​ບ້ານ​ສວ່ນ​ໜອ້ຍ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ອັດ​ຕາ ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ລະ​ຫວ່າງ 5 ຫາ 10% ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ພາກ​ໃຕ້​ສຸດ.
ໃນ​ທາງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ, ໃນ​ທຸກໆ ແຂວງ​ທີ່​ຢູ່​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ແຂວງ​ຄຳ​ມວ່ນ ມີ​ຈຸດ​ແຕ້ມ​ເປັນ​ຈຸດໆ ທີ່​ເຫັນ​ໄດ້ ຊັດ​ເຈນ​ຍິ່ງ​ຂື້ນ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ ແລະ ອອກ; ໃນ​ບາງ​ເຂດ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຂອງ ປະ​ຊາ​ກອນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ງ​ສູງ​ຊຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ 5 ຫາ 10%, ແລະ ໃນ​ບາງ​ເຂດ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ແມ່ນ​ມີ ອັດ​ຕາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 10%.  ອັດ​ຕາ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ທີ່​ມີ​ໜອ້ຍ​ກ່ວ​າ​ອັດ​ຕາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ອັດ​ຕາ​ທີ່ “ປົກກະຕິ” ຄື 0.5 ຫາ 1% ແມ່ນພົບເຫັນໄດ້ໃນແຂວງຫົວພັນ, ທາງພາກໄຕ້ຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ທາງພາກຕາເວັນຕົກ ຊ່ຽງເໜືອ ແລະ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແລະ ແຂວງຜົ້ງ​ສາ​ລີ. ອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ, ຢູ່​ໃນ​ບາງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ປະ​ກົດ​ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ໜອ້ຍ​ໃນ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ; ເຖີງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ເຂດ​ພູ​ສູງ, ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ອາ​ໃສ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ຊົນ​ເຜົ່າ ຕ່າງໆ​ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ທີ່​ບາງ​ເທື່ອ​ກໍ່​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ໃຊ້​ພາ​ສາ​ລາວ. ເຊິ່ງ​ໂດຍ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຂອງ ພວກ​ເຂົາ​ແມ່ນ​ຂື້ນ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຕາມ​ຮອບ​ວຽນ​ຂອງ​ການ​ປູກ​ຝັງ​ແລະ​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຈິ່ງ​ບໍ່​ບັນ​ທຶກ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖາ​ວອນ.
ສະ​ຫຼຸບ​ແລ້ວ, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ໃນ​ຊວ່ງ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ 12 ເດືອນ​ກອ່ນ ການ​ສຳ​ຫລວດ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ 1 ຫາ 5% ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ອອກ​ຈາກ ເຮືອນ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນໆ ກໍ່​ຕອ້ງ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ຖິ່ນ​ກຳ​ເນີດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ເພື່ອ​ລົງ​ທຶນ​ເງິນ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ທ້ອນ​ໄວ້, ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນອ້ຍ ຫຼື ແຕ່ງ​ງານ. ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ ຫຼື ເພື່ອນ​ບ້ານ​ໄກ້​ຄຽງ​ອາດ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຕໍ່​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ໃຫ້​ຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ແດນ​ໃໝ່​ຊຶ່ງ​ແນະ​ນຳ​ວ່າ​ດີ​ກວ່າ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ຄົບ​ຄ້າ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ ຫຼື ເພື່ອນ​ຝູງ​ທີ່​ມີ​ມາ​ແຕ່​ກ່ອນ​ແລ້ວ ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ. ຜ່ານ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົບ​ວ່າ​ເຫດ​ຜົນ​ສວ່ນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ຜູ້​ຊາຍ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ຫາ ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ດີ ຫຼື ວຽກ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ບ່ອນ​ທີ່​ເຂົາ​ຢູ່ ແຕ່​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ຍິງ​ສວ່ນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ ຍົກ​ຍ້າຍ​ຍອ້ນ​ຖືກ​ບີບ​ບັງ​ຄັບ​ຈາກ​ສັງ​ຄົມ, ການ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ​ຄອບ​ຄົວ, ການ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ດີ​ກ່ວ​າ, ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ທີ່​ດີ​ກ່ວ​າ. ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ການ​ເພີ້ມ​ຂື້ນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ໃນ ແຕ່​ລະ​ປີ​ທີ່​ມີ​ປະ​ມານ 125,000 ຄົນ ແລະ ມັນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຮູ້​ໄດ້​ວ່າ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ມີ​ຫຼາຍ​ພຽງ​ໃດ​ທີ່ ຈະ​ກະ​ທົບ​ໃສ​ຕົວ​ເມືອງ ແລະ ແຂວງ, ຕາມ​ດິນ​ແດນ ແລະ ຕາມ​ເຂດ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທາງ ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ອື່ນ.

 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF