B.9    
 
ຂະໜາດສະເລ່ຍເຮືອນສ່ວບຸກຄົນ    
 
ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ສະ​ເລ່ຍ​ຕໍ່​ຄົວ​ເຮືອນ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໄປ​ລະ​ຫວ່າງ​ບ້ານ​ຕໍ່​ບ້ານ​ຄື​ຈາກ​ຈຳ​ນວນ​ທີ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ 5 ຄົນ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເຖິງ ຫຼາຍ​ກວ່າ 8 ຄົນ. ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລັ່ຍ​ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ຕໍ່​ຄົວ​ເຮືອນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອີງ​ຕາມ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ຄົວ​ເຮືອນ​ປີ 2005 ແມ່ນ 5.9 ຄົນ, ຕ່ຳ​ກວ່າ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລັ່ຍ​ຈາກ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ປີ 1995. ໃນ​ສາມ​ບ້ານ ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ຂະ​ໜາດ​ຄົວ​ເຮືອນ​ສະ​ເລັ່ຍ​ສູງ​ກວ່າ 15 ຄົນ ແລະ 38 ບ້ານ​ລາຍ​ງາ​ນວ່າ​ຂະ​ໜາດ​ສະ​ເລັ່ຍ​ຄົວ​ເຮືອນ ສູງ​ກວ່າ 10 ຄົນ.
ເວົ້າ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ, ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ຄົວ​ເຮືອນ​ໃຫຍ່​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້​ໃນ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ດັ່ງ​ນີ້: ບ້ານ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ ແດນ​ລາວ-ຫວຽດ​ນາມ ຈາກ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ​ຕະ​ຫລອດ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຈົນ​ຮອດ​ແຂວງ​ບໍ​ລິ​ຄຳ​ໄຊ, ແລະ ຢູ່​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ແຂວງ​ອຸ​ດົມ​ໄຊ, ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ ແລະ ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູ​ລີ, ແຂວງ ຊຽງ​ຂວາງ ແລະ ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ. ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ຄົວ​ເຮືອນ​ນ້ອຍ​ກວ່າ ຄື​ມີ 5 ຫາ 6 ຄົນ ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ມີ່​ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ ແລະ ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ, ຈຳ​ປາ​ສັກ ແລະ ອັດ​ຕະ​ປື. ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ຄົວ​ເຮືອນ​ໃຫຍ່​ຫຼາຍ ແມ່ນ​ຈະ​ເຫັນ​ຫຼາຍ​ໃນ​ເຂດ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ສາ​ລະ ວັນ ແລະ ເຊ​ກອງ. ສັງ​ລວມ​ແລ້ວ, ຂະ​ໜາດ​ຄົວ​ເຮືອນ​ໃນ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ​ແມ່ນ​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ຂະ​ໜາດ​ຄົວ​ເຮືອນ​ໃນ​ເຂດ ຊົນ​ນະ​ບົດ ແລະ ຂະ​ໜາດ​ຄົວ​ເຮືອນ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ທີ່​ມີ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ​ກໍ່​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ຄົວ​ເຮືອນ ນ້ອຍ​ຄື​ກັນ.
ປັດ​ໃຈ​ຕ່າງໆ​ອາດ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຕໍ່​ຂະ​ໜາດ​ສະ​ເລັ່ຍ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ໃນ​ບ້ານ. ສີ່ງ​ທຳ​ອິດ ແລະ ເປັນ​ສີ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ ແມ່ນ ຂະ​ໜາດ​ຄົວ​ເຮືອນ​ໄດ້​ຮັບ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຈາກ​ປັດ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ ເຊັ່ນ ອັດ​ຕາ​ການ​ເກີດ ແລະ ອາ​ຍຸ​ຍືນ​ສະ​ເລັ່ຍ (ກະ​ລຸ​ນາ​ເບິ່ງ​ແຜນ​ທີ່​ສະ​ບັບ​ກ່ອນ​ໃນ​ພາກ​ນີ້). ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ, ຄອບ​ຄົວ​ໃຫຍ່​ຖື​ວ່າ ເປັນ​ຊັບ ສົມ​ບັດ​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເພາະ​ປູກ ທີ່​ມີ​ງານ​ໜັກ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ ຂອງ​ຄົນ​ເຖົ້າ ຄົນ​ແກ່ກ​ວ່າ. ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຢູ່​ບ່ອນ​ວ່າ ຄົວ​ເຮືອນ​ນ້ອຍ​ອາດ​ແມ່ນ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ບອກ​ການ​ດັດ​ແປງ​ໄປ​ສູ່​ແບບ​ແຜນ​ຊີ​ວິດ​ໃໝ່​ນຳ​ສະ​ໄໝ ທີ່​ປະ​ກອບ​ໄປ​ດ້ວຍ​ການ​ມີ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ດີ​ກວ່າ ແລະ ມີ​ອາ​ຍຸ​ຍືນ​ສະ​ເລັ່ຍ​ຍາວ​ກວ່າ, ແລະ ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ດີ​ກວ່າ ແຕ່​ກໍ່​ຍັງ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ມີ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເພື່ອ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ສູງ​ກວ່າ. ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ການ​ເຂົ້າ​ມາ​ຮອດ​ຂອງ​ຄົນ​ໜຸ່ມ​ໂສດ​ທີ່​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຈາກ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ເຄີຍ​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ຕົວ​ເມືອງ​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ​ນອ້ຍ​ມີ 1 ຫຼື 2 ຄົນ​ອາດ​ມີ​ສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂະ​ໜາດ​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ໃນ​ເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ​ນ້ອຍ​ກວ່າ. ບໍ່​ພຽງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຄົວ​ເຮືອນ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແລ້ວ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຈາກ​ຍາດ​ພີ່​ນ້ອງ ມາ​ພັກ​ເຊົາ​ຢູ່​ນຳ ເພາະ​ວ່າ ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຊັ້ນ​ສູງ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ມີ​ໃນ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຫຼື ກໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ກຸ້ມ​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້. ໃນ​ທີ່​ສຸດ, ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ຊົນ​ເຜົ່າ ອາດ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ວິ​ທີ​ທາງ ປະ​ກອບ​ສ້າງ​ຄົວ​ເຮືອນ. ໃນ​ບາງ​ເຂດ ຄົນ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ແກ່​ແດ່​ມັກ​ຈະ​ແຍກ​ເຮືອນ ແຕ່​ກໍ່​ບໍ່​ໄດ້​ໝາ​ຍວ່າ​ແຍກ​ເປັນ​ຄົວ​ເຮືອນ​ຕ່າງ​ຫາກ. ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ແບ່ງ​ວຽກ​ງານ ແລະ ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ​ຈາກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ຍັງ​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ ແລະ ຫ້າວ​ຫັນ​ຢູ່.
 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF