B.1    
 
ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​​ພົນລະ​ເມືອງ    
 
ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ, ໝາຍ​ເຖິງ​ຈຳ​ນວນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ນຶ່ງ​ກິ​ໂລ​ແມັດ​ມົນ​ທົນ, ແມ່ນ​ໄດ້​ຄິດ​ໄລ່​ເອົາ​ຈຳ​ນວນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ໃດ​ນຶ່ງ​ສະ​ເພາະ​ມາ​ຫານ​ໃຫ້​ໜ້າ​ພຽງ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ນັ້ນໆ. ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ສະ​ແດງ​ບອກ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ມີ​ຈັກ​ຄົນ​ຄອບ​ຄອງ​ພື້ນ​ທີ່ໆ ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້, ແລະ ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ອາດ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ດ້ານ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງໆ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ວ່າ​ການ​ສຶກ​ສາ, ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຫຼື ການ​ຂົນ​ສົ່ງ. ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ, ການ​ປຽບ​ທຽບ​ກັບ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ຍັງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕ່າງໆ, ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຊັ່ນ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ, ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ແລະ ການ​ສະ​ໜອງ​ຕອບ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ, ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ ຫຼື ໂອ​ກາດ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ປັບ​ປ​ງຸ​ມາດ​ຖານ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ.
ການ​ປຽບ​ທຽບ​ຜົນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ໃນ​ປີ 2005 ກັບ​ຜົນ​ສຳ​ຫລວດ​ໃນ​ປີ 1995 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຊາດ​ນັ້ນ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 24 ຄົນ/ກລມ2 ແລະ ການ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໂດຍ​ລວມ​ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ 10 ແມ່ນ​ມີ​ນຶ່ງ​ລ້ານ​ຄົນ.
ແຜນ​ທີ່ B.1 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ປະ​ເທດ ສປປ ລາວ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ບໍ່​ໜາ​ແໜ້ນ ແລະ ຍັງ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໂດຍ​ສະ​ເລັ່ຍ​ແມ່ນ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່ 24 ຄົນ/ກລມ2 ເທົ່າ​ນັ້ນ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ຂໍ້​ມູນ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ຍັງ​ມີ​ລະ​ດັບ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ເຂດ; ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ສູງ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ຄື​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງ 80 ແລະ ຫລາຍ​ກວ່າ 150 ຄົນ/ກລມ2, ສຳ​ລັບ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຕ່ຳ​ຄື​ແຂວງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ, ພາກ​ກາງ ແລະ ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໜ້ອຍ​ກວ່າ 10 ຫາ​ຫລາຍ​ກວ່າ 30 ຄົນ/ກລມ2. ຍົກ​ເວັ້ນ​ໃນ​ເມືອງ​ຫລວງ ແລະ ເທດ​ສະ​ບານ​ແຂວງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໜາ​ແໜ້ນ​ແດ່ ແລະ ທີ່​ເຫັນ​ໄດ້​ອີກ​ຈຸດ​ນຶ່ງ​ກໍ່​ແມ່ນ​ຢູ່​ລຽບ​ຕາມ​ແຄມ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຫລວງ. ຈາກ​ຈຸດ​ທີ່​ວ່າ​ພື້ນ​ທີ່​ຂອງ​ປະ​ທ​ດລາວ​ປະ​ມານ 75% ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່​ເຂດ​ພູ​ດອຍ ແລະ ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່ນ​ມີ​ສູງ​ກວ່າ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ເຂດ​ພູ​ດອຍ. ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ວ່າ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ, ເສັ້ນ​ທາງ​ຫລວງ, ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ, ຕະ​ຫລາດ ແລະ ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ສອຍ​ແມ່ນ​ປັດ​ໃຈ​ທີ່ ເອື້ອ​ຳ​ອຳ​ນວຍ​ໃຫ້ ເກີດ​ມີ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ ແລະ ມີ​ໂອ​ກາດ​ຫາ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ທີ່​ດີ​ກວ່າ. ໃນ​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ຕ້ອງ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ສັງ​ຄົມ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃຫ້​ຫລາຍ ແລະ ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ​ກໍ່​ຕ້ອງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ສົ່ງ​ເສີມ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ແລະ ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫລີກ​ເພື່ອ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ອັດ​ຕາ ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຂອງ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ເຂດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ດີ​ກວ່າ ແລະ ເພື່ອ​ຫລີກ​ລຽງ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ດ້ານ ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ສັງ​ຄົມ.
ບັນ​ຫາ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຕ່ຳ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ​ຖື​ເປັນ​ບັນ ຫາ​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ກຳ​ນົດ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ທາງ​ເລືອກ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ, ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ການ​ກະ​ເສດ​ສຸມ, ການ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ແລະ ອື່ນໆ. ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຂ້າງ​ລູ​ຸມ​ນີ້​ເປັນ ຕາ​ຕະ​ລາງ ສັງ​ລວມ​ໃຫ້​ເຫັນ ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທຽບ​ໃສ່​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ​ຂອງ​ເນື້ອ​ທີ່​ຂອງ ປະ​ເທດ:

ຄວາມໜາແໜ້ນ
(ຄົນ/ກລມ2)
ເນື້ອທີ່ປະເທດລາວ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຢູ່ອາ
ໄສຂອງພົນລະເມືອງໃນປີ 2005 (%)

5 ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ

35%

10 ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ

57%

20 ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ

75%

50 ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ

90%

ຕາຕະລາງ 3: ຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ການ​ແບ່ງ​ເນື້ອທີ່​ຂອງ ​ສປປ ລາວໃນ​ສະ​ພາບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ເວົ້າ​ໄດ້​ວ່າ ສປປ ລາວ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ຫວ່າງ​ເປົ່າ. ຫວຽດ​ນາມ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ຂອງ​ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ສະ​ເລັ່ຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ເທົ່າ​ກັບ 232 ຄົນ/ກລມ2 ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ແລະ ທີ່​ດິນ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ​ປະ​ເທດ​ໄທ​ນັ້ນ​ແມ່ນ ມີ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ເທົ່າ​ກັບ 127 ຄົນ/ກລມ2 ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ພື້ນ​ທີ່​ເພື່ອ​ການ​ປູກ​ຜັງ, ວັດ​ຖຸ​ດິບ ເຊັ່ນ​ໄມ້, ຕະ​ຫລາດ ແລະ ທ່າ​ແຮງ​ໃນ​ການ​ຜະ​ຫລິດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສຳ​ລັບ​ຜະ​ຫລິດ​ພັນ ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່. ທາງ​ພາກ ເໜືອ​ຂອງ​ລາວ, ແຂວງ​ຢຸນ​ນານ​ຂອງ​ຈີນ​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໜາ​ແໜ້ນ ຫຼາຍ​ກວ່າ 4 ເທົ່າ​ຂອງ​ລາວ​ມີ​ຄວາມ ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຂາຍ​ຜະ​ຫລິດ​ຕະ​ພັນ ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ເພາະ​ວ່າ​ຕະ​ຫລາດ​ພາຍ​ໃນ ຈີນ​ເອງ​ນັ້ນ​ຢູ່​ໄກ​ຈາກ​ແຂວງ​ຢຸນ​ນານ​ຫຼາຍ. ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ອອກ​ສູ່​ທະ​ເລ ແລະ ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ລາວ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຕ່ຳ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ ປະ​ເທ​ດລາວ​ກາຍ​ເປັນ​ຊັບ​ສົມ​ບັດ ແລະ ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.
 


ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF