A.7    
 
ສະພາບລວມຂອງບ້ານ    
 
ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໃສ​ໃນ​ປີ 2005, ເພີ່ນ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ GPS ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ບ້ານ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ. ສິ່ງ​ອ້າງ​ອີງ​ໄລ​ຍະ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ຂອງ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຂັ້ນ​ບ້ານ ນີ້​ມັນ​ແມ່ນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ກ່ອນ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສ້າງ​ປື້ມ​ແຜນ​ທີ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ ສັງ​ຄົມ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ໂດຍ​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຂໍ້​ມູນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ແຍກ​ແຍະ ໃຫ້​ເຫັນ ດ້ານ​ຕ່າງໆ ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ເທົ່າ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້. ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ສອງ​ຢ່າງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ແກ້​ໄຂ​ເພື່ອ ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່ choropleth ໃນ​ລະ​ດັບ​ບ້ານ​ໃຫ້​ແກ່ ສປປ ລາວ: ແຜນ​ທີ່​ທີ​ໜຶ່ງ​ພົວ​ພັນ​ເຖິງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບ້ານ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ແຜນ​ທີ່ ສະ​ບັບ​ທີ​ສອງ​ແມ່ນ​ພົວ​ພັນ​ເຖີງ​ຄຳ​ຖາມ ກ່ຽວ​ກັບ​ກາ​ນວາດ​ເສັ້ນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເພື່ອ​ໃຫ້ ສາ​ມາ​ດວາດ​ພາບ​ໃຫ້ ເຫັນ​ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ບ້ານ​ໃນ​ປື້ມ​ແຜນ​ທີ່​ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ສີ​ຕ່າງ​ກັນ.
ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ປີ 2005, ສູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ບ້ານ​ຈຳ​ນວນ 10,547 ແຫ່ງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ມີ​ຫຼາຍ​ບ້ານ​ໄດ້​ຮັບ ການ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຄືນ​ໃໝ່​ໂດຍ​ເຫດ​ຜົນ​ໃນ​ໂຕ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ ຫຼື ອີງ​ຕາມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫຼື ໂອ​ກາດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່. ຕໍ່​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ອັນ​ໄວ​ວາ​ມັນ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ໃນ​ການ​ພິ​ສູດ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ຊຸດ​ຂໍ້​ມູນ​ບ້ານ​ທີ່​ໄດ້​ບັນ​ທຶກ​ມາ​ນັ້ນ. ດັ່ງ​ນັ້ນ​ສູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຈຶ່ງ​ປຽບ​ທຽບ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບ້ານ​ກັບ​ຊຸດ​ຂໍ້​ມູນ​ບ້ານ​ທີ່​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ກົມ​ພູມ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NGD) ເທົ່າ​ນັ້ນ. ການ​ປຽບ​ທຽບ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເກົ່າ​ກວ່າ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ປະ ເມີນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ສູງ​ຊຶ່ງ​ຄາ​ດວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ີ​ການ​ແພ່​ກະ​ຈາຍ​ອອກ​ຫຼາຍ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ລຽງ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ. ຈຳ​ນວນ​ບ້ານ​ທັງ​ໝົດ 1,918 ແຫ່ງ​ທີ່​ໄດ້ ບັນ​ທຶກ ໃນ​ປີ 2005 ນັ້ນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ລົງ​ບັນ​ທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ NGD ເກົ່າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ດ້ານ​ໜື່ງ​ອີກ​ນັ້ນ ບ້ານ​ຈຳ​ນວນ 2,112 ແຫ່ງ​ໃນ​ຊຸດ​ຂໍ້​ມູນ NGD ພັດ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ກົດ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ມູນ ຂອງ​ສູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ພາຍ​ຖ່າຍ​ຈາກ​ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ມີ​ການ​ແຍກ​ແຍະ​ຈຸດ ເສັ້ນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລະ​ອຽດ​ນັ້ນ​ມັນ ສາ​ມາດ ສະ​ຫລຸບ​ໄດ້​ວ່າ​ຊຸດ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໃໝ່​ກວ່າ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ມີ​ຄວາມ​ຊັດ​ເຈນ ຫຼາຍ​ກວ່າ. ໃນ​ປີ 2008 ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ບ້ານ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ກົມ​ສະ​ຖິ​ຕິ ແລະ NGD ຊຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ສອດຄ່ອງ​ກັນ​ດີ ແລະ ການ​ປະກາດ​ສ້າງ​ທີ່​ຕັ້ງຂອງ​​ບ້ານ​ໃໝ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ເວລາ​ອັນ​ໄກ້​ນີ້.
ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ​ສອງ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ພັນ​ເຖິງ​ການ​ກຳ​ນົດ​ເຂດ​ໄລ​ຍະ​ແຈກ​ຢາຍ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ເຂດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບ້ານ​ແບບ​ເປັນ​ທາງ​ການ ສຳ​ລັບ ສປປ ລາວ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເສັ້ນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ບ້ານ​ໂດຍ​ຈັດ​ເອົາ ເຄິ່ງ​ໜຶ່ງ ຂອງ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ລະ​ຫວ່າງ​ຈຸດ​ສອງ​ບ້ານ​ເຖີງ​ແມ​ນວ່າ​ບໍ່​ໜ້າ​ເພີ່ງ​ພໍ​ໃຈ.  ໃນ​ເມືອ ບ້ານ​ຢູ່​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ພູ​ດອຍ​ຫລຸບ​ໂນນ​ອາດ​ຈະ​ຢູ່​ໃກ້​ກັນ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ ແຕ່​ທາງ​ດ້ານ​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ແລ້ວ​ແມ່ນ ຫ່າງ​ໄກ​ກັນ​ຫຼາຍ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ວ່າ ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ຈະ ແມ່ນ​ວິ​ທີ​ກາ​ນວັດ​ແທກ​ທີ່​ດີ​ກວ່າ. ໂດຍ​ການ ນຳ​ໃຊ້​ຮູບ​ແບບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້ ສະ​ເໜີ​ໃນ ແຜນ​ທີ່ A.5 ແລະ A.6, ໄດ້​ຄຳ​ນວນ ເສັ້ນ​ແບ່ງ​ຊີ້​ບອກ​ເຄິ່ງ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ ບ້ານ. ໂດຍ​ເຫດ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ກຳ​ນົດ​ຂອບ​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ບ້ານ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ​ຮູບ​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ຂອງ​ບ້ານ ທີ່​ແທນ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ເວນ​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ຕາມ​ແງ່​ຂອງ​ເວ​ລາ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຫາ​ບ້ານ​ໃກ້​ທີ່​ສຸດ. ການ​ພິ​ສູດ​ກັບ​ກຸ່ມ​ຕົວ​ຢ່າງ​ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ເສັ້ນ​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ ຢ່າງ​ໜ້າ​ປະ​ຫລາດ​ໃຈ.
ສັງ​ລວມ​ແລ້ວ​ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ວາດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຮູບ​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ຂອງ​ບ້ານ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ບອກ​ໄລ​ຍະ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ ຫົວ​ໜ່ວຍ​ຕ່າງໆ ຊຶ່ງ​ໃນ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ນັ້ນ​ປື້ມ​ແຜນ​ທີ່​ຊຸດ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຕົວ​ຊີ້​ບອກ​ການ​ສຳ​ຫລວດ ພົນ​ລະ​ເມືອງ. ແຜນ​ທີ່​ນີ້​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ຮູບ​ແບບ​ໄລ​ຍະ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ອັນ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ມັນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ບ້ານ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ. ຈາກ​ບັນ​ຫາ ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ເຖິງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ບ້ານ​ຕາມ​ທີ່​ອະ​ທິ​ບາຍ​ມາ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ແລະ ຕາມ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ທີ່​ວ່າ​ຮູບ​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ຂອງ ບ້ານ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ຫຼື ເຂດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແຕ່​ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ທີ່​ອີງ​ໃສ່​ເວ​ລາ ເດີນ​ທາງ​ຫຼາຍ​ກວ່າ. ສະ​ນັ້ນ​ສະ​ໝຸດ​ແຜນ​ທີ່​ຊຸດ​ນີ້​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ດ້ວຍ​ວິ​ທີ​ໃດ​ກໍ່​ດີ ແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ນຳ​ໃຊ້​ເປັນ ເຄື່ອງ​ມື​ວາງ​ແຜນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ບ້ານ​ແບບ​ໂດດ​ດ່ຽວ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

 

 

I
ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກPDF