A.6    
 

ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງເມືອງ

   
 

ແຜນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເມືອງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ພາບ​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ຈາກ​ແຕ່​ລະ​ຈຸດ​ໃດ​ໜຶ່ງ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄປ​ມາ ແລະ ຈາກ​ເທດ​ສະ​ບານ​ເມືອງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ 139 ເມືອງ​ທີ່ ມີ​ໃນ​ປີ 2007. ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ນີ້​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ຮູບ​ແບບ​ລາ​ຄາ ຕໍ່​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ທີ່​ຄາດ​ຄະ​ເນ ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ ດ້ວຍ​ພາ​ຫາ​ນະ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່​ມີ​ຢູ່. ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ​ຂອງ​ຮູບ​ແບບ​ນີ້ ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໄວ້​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ A.5 ແລະ ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ໃຊ້​ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ສະ​ບັບ​ອື່ນໆ ໃນ​ປື້ມ​ແຜນ​ທີ່
(ຄື: ແຜນ​ທີ່ A.5, D.2 ແລະ E.1).
ເທດ​ສະ​ບານ​ເມືອງ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ກໍ່​ແມ່ນ​ການ ສະ​ໜອງ​ໂອ​ກາດ​ດ້ານ​ຕະ​ຫລາດ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທົ່ວ​ໄປ. ບັນ​ດາ​ເທດ​ສະ​ບານ​ເມືອງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຈຸດ ສູນ​ກາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃຫ້​ແກ່​ຫຼາຍ​ບ້ານ​ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອ​ຂາຍ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ຊື້​ເຄື່ອງ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ (ເຊັ່ນ ປຸ່ຍ) ແລະ ສິນ​ຄ້າ​ໃຊ້​ສອຍ​ຕ່າງໆ. ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ໃນ​ລະ​ບົບ ການ ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ລາວ, ເມືອງ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ຍ້ອນ​ແນວ ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຮູ້​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຂອງ​ບ້ານ ແລະ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ໄປ​ຮອດ​ໄປ ເຖິງ​ໄດ້​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ເທົ່າ​ໃດ. 
ຮູບ​ແບບ​ໄລ​ຍະ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ຈາກ ແລະ ໄປ​ເຖິງ​ເທດ​ສະ​ບານ​ເມືອງ ທີ່​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ສະ​ບັບ​ນີ້​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຕ່າງ​ໄປ​ຈາກ​ແຜນ​ທີ່​ສະ​ບັບ​ກ່ອນ​ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຂວງ (ແຜນ​ທີ່ A.5). ເທດ​ສະ​ບານ​ເມືອງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕາມ​ແນວ​ເສັ້ນ​ທາງ ຂົນ​ສົ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ຫຼື ຕັ້ງ​ຢູ່​ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້​ງ່າຍ​ດີ. ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ຕົວ​ເມືອງ (61%) ສາ​ມາດ​ໄປ​ຮອດ​ໄປ​ເຖິງ​ໄດ້​ຈາກ​ເມືອງ​ເອກ​ຂອງ​ແຂວງ​ໃກ້​ສຸດ​ແມ່ນ​ໜື່ງ ຊົ່ວ​ໂມງ ຫຼື ຕ່ຳ​ກວ່າ. ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ເມື່ອ​ເບິ່ງ​ແຜນ​ທີ່ A5 ກັບ​ໄປ​ກັບ​ມາ​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ພື້ນ​ທີ່ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ກາຍ​ເປັນ​ສີ​ຂຽວ. ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ດິນ ແລະ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທີ່​ແບ່ງ​ຕາມ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຫາ ແລະ ຈາກ​ເມືອງ:

ເວລາໃຊ້ ເດີນທາງ

ອັດຕາສ່ວນ ເນື້ອທີ່ດິນ

ອັດຕາສ່ວນ ພົນລະເມືອງ

ອັດຕາສະສົມ ຂອງເນື້ອທີ່ດິນ

ອັດຕາສະສົມ ພົນລະເມືອງ

0.5 ຊມ
7.9
60.4
7.9
60.4
1 ຊມ
11.4
15.4
19.3
75.8
1.5 ຊມ
9.7
6.6
29.0
82.3
2 ຊມ
8.5
3.3
37.5
85.6
2.5 ຊມ
7.4
2.3
44.9
87.9
3 ຊມ
6.4
1.6
51.3
89.5
3.5 ຊມ
5.7
1.4
57.0
91.0
4 ຊມ
5.1
1.2
62.0
92.1
5 ຊມ
8.5
2.0
70.5
94.2
6 ຊມ
6.7
1.7
77.2
95.8
7 ຊມ
5.1
1.1
82.3
96.9
9 ຊມ
6.9
1.3
89.2
98.2
11 ຊມ
4.0
0.7
93.2
98.9
>11 ຊມ
6.8
1.1
100.0
100.0

ຕາຕະລາງ 2: ອັດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ພື້ນທີ່ດິນຂອງປະເທດ ພາຍໃນລະດັບ ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຈາກເທດສະບານເມືອງ.ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ 50% ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ ແລະ ມາ​ຈາກ​ເທດ ສະ​ບານ​ເມືອງ​ໃກ້​ສຸດ​ບໍ່​ເກີນ​ສາມ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ກໍ່​ຕາມ​ແຕ່​ກໍ່​ເປັນ​ໜ້າ​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ​ຢູ່​ບ່ອນວ່າ​
ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ອາ​ໃສ ໃນ ພື້ນ​ທີ່​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 10%. ໃນ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ​ອີກ​ກໍ່​ແມ່ນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ (90%) ອາ​ໃສ​ຢູ່​ໃນ ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່ໆ ມີ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ເພື່ອ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຖິງ ແລະ ມາ​ຈາກ​ເທດ​ສະ​ບານ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນ​ສາມ​ຊົ່ວ​ໂມງ ຊຶ່ງ​ກໍ່​ຕົງ​ກັບ​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ກັບ​ປະ​ມານ​ໜຶ່​ງວັນ. ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ນີ້​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໃຊ້​ສະ​ເພາະ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຫາ​ຕົວ​ເມືອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ແຕ່​ຍັງ​ລວມ​ທັງ​ຜູ້​ສະ​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື ຊາວ​ຄ້າ​ຂາຍ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ ຈາກ​ເມືອງ​ໄປ​ຫາ​ພື້ນ​ທີ່​ດັ່ງ​ກ່າວ. ໃນ​ການ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ກັບ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ພື້ນ​ທີ່​ບ້ານ​ໃໝ່​ນັ້ນ​ບໍ່​ຄວນ​ລືມ​ເຂດ​ສູນ​ກາງ​ເມືອງ​ໃນ​ເມື່ອ​ວ່າ​ມັນ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ການ ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ. ບາງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສູງ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຈະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສູນ​ກາງ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຫາ​ກັນ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ແລະ ຈາກ​ວິ​ທີ​ນີ້​ເມືອງ​ກໍ່​ຈະ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຈຸດ​ສູນ​ກາງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທົ່ວ​ໄປ ແລະ ໂອ​ກາດ​ການ​ສະ​ໜອງ ຕະ​ຫລາດ.
 

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກPDF