A.4    
 
ການປົກຄຸມທີ່ດິນໃນ ປີ 2002    
 
ແຜນ​ທີ່​ສະ​ບັບ​ນີ້​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ຂື້ນ​ບັນ​ຊີ​ການ​ປົກ​ຄຸມ​ພື້ນ​ທີ່​ດິນ ແລະ ພື້ນ​ທີ່​ປ່າ​ປົກ​ຄຸມ​ທີ່​ໄດ້​
ປະ​ຕິບັດ​ໂດຍ​ກົມ​ປ່າ​ໄມ້​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ໄດ້​ຈັດ​ພິມ​ໃນ​ປີ 2005 (GOL, 2005 (a)).  ການ​ຂື້ນ​ບັນ​ຊີ​ໄດ້​ກວມ​ເອົາ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃນ​ປີ 2002 ແລະ ລວມ​ເອົາ​ການ​ຕີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຈຸດ​ພາບ​ຖ່າຍ ທາງ​ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ມາດ​ຕາ​ວັດ 1:50 000 ແລະ 1:100 000, ການ​ເຮັດ​ແຜນ​ທີ່​ການ ນຳ​ໃຊ້​ດິນ ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ແລະ ການ​ພິ​ສູດ​ຫລັກ​ຖານ​ທາງ​ພາກ​ສະ​ໜາມ.
ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ໃນ​ປີ 2002 ມີ 41.5% ຂອງ​ເນື້ອ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ (ຫຼື 9.8 ລ້ານ​ເຮັກ ຕາ​ໃນ​ນັ້ນ​ລວມ​ທັງ​ເນື້ອ​ທີ່​ສວນ​ປູກ​ໄມ້) ເປັນ​ເນື້ອ​ທີ່​ປ່າ​ປົກ​ຄຸມ. ການ​ປົກ​ຄຸມ​ເນື້ອ​ທີ່​ດິນ​ອື່ນໆ ລວມ​ມີ: ເນື້ອ ທີ່​ໄຮ່ (2.2%), ເນື້ອ​ທີ່​ກະ​ສິ​ກຳ​ຖາ​ວອນ (5%), ເນື້ອ​ທີ່​ທົ່ງ​ຫຍ້າ (2.4%) ແລະ ເນື້ອ​ທີ່​ຕົວ​ເມືອງ (0.6%). 42% ຂອງ​ເນື້ອ​ທີ່​ດິນ​ໄດ້​ຈັດ​ເປັນ​ປະ​ເພດ ‘ປ່າ​ໄມ້​ເປີດ’ ຊຶ່ງ ປະ ກອບ​ດ້ວຍ​ເນື້ອ​ທີ່​ປ່າ​ໃນ ເມື່ອ​ກ່ອນ​ແຕ່ ດຽວ​ນີ້​ມີ​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຕ່ຳ​ທີ່​ສຸດ​ຍ້ອນ​ການ​ຕັດ​ໄມ້, ການ​ປູກ​ຝັງ​ເລື່ອນ​ລອຍ ຫຼື ການ​ບຸກ ລຸກ​ອື່ນໆ.
ແຜນ​ທີ່​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຮູບ​ແບບ​ໄລ​ຍະ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ. ເມື່ອ​ເຄື່ອນ​ຈາກ​ເໜືອ​ໄປ​ສູ່​ໃຕ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ ຂະ​ໜາດ​ຂອງ​ເນື້ອ​ທີ່​ກະ​ສິ​ກຳ​ຖາ​ວອນ ແລະ ປ່າ​ໄມ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ, ແຕ່​ວ່າ​ໃນ​ເຂດ​ເໜືອ ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈະ​ແຈ້ງ ວ່າ​ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ກະ​ສິ​ກຳ​ແບບ​ເລື່ອນ​ລອຍ​ຫຼາຍ​ກວ່າ ຊຶ່ງ​ລວມ​ມີ​ໄຮ່ ແລະ ທີ່​ດິນ​ເຮື້ອ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຈັດ​ເປັນ​ປະ​ເພດ ‘ປ່າ​ເປີດ’ ຫຼື ‘ເນື້ອ​ທີ່​ດິນ​ເຮື້ອ’. ຜົນ​ຂອງ​ການ​ຂື້ນ​ບັນ​ຊີ​ປ່າ​ໄມ້​ມັນ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ຕໍ່ການ​ສັງ​ເກດ​ນີ້: ໃນ​ພາກ​ເໜືອ, ປ່າ​ໄມ້​ໜາ​ແໜ້ນ​ກວມ​ເອົາ​ເນື້ອ​ທີ່ 27.9%, ຊຶ່ງ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂດ​ພາກ​ກາງ​ເນື້ອ​ທີ່​ປ່າ​ໄມ້​ໜາ​ແໜ້ນ​ມີ 46.1% ແລະ ເຂດ​ພາກ ໃຕ້​ແມ່ນ​ມີ​ເຖິງ 56.5%.
ການ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຖາ​ວອນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ວ່າ​ໃນ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ທ່າ​ແຮງ​ດ້ານ ນິ​ເວດ ແລະ ພູມ​ສັນ​ຖານ​ຂອງ​ທົ່ງ​ພຽງ​ເລາະ​ລຽບ​ຕາມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ແລະ ອີກ​ດ້ານ​ໜຶ່ງ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ​ການ ເພີ້ມ​ຂື້ນ​ຂອງ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ​ຖາ​ວອນ​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ລະ​ດັບ​ຂັ້ນ​ຂອງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຕົວ​ເມືອງ ແລະ ເຂດ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ໄດ້. ການ​ປຽບ​ທຽບ​ຄວາມ​ຫລາກ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ກະ​ສິ​ກຳ ກັບ​ແຜນ​ທີ່ໆ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຫລາກ​ຫຼາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ F ກໍ່​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ ຄື​ກັນ. ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ການ​ປົກ​ຄຸມ​ພື້ນ​ທີ່​ດິນ​ໃນ​ແຂວງ​ຫົວ​ພັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຫຼາຍ. ທັງ​ນີ້ ແລະ ທັງ​ນັ້ນ​ເຫັນ​ວ່າ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ປ່າ​ໄມ້​ປົກ​ຄຸມ​ລວມ​ທັງ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ເນື້ອ​ທີ່​ກະ​ສິ​ກຳ​ຖາ​ວອນ​ຂ້ອນ ຂ້າງ​ມີ​ສູງ ຫຼາຍ. ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃນ​ແຜນ​ທີ່ G.7 ແລະ G.8 ບາງ​ທີ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ແຂວງ​ໃນ ດ້ານ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ ດິນ​ອາດ​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຕໍ່​ການ​ປົກ​ຄຸມ​ໜ້າ​ດິນ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ສູງ. ສຸດ​ທ້າຍ, ເນື້ອ​ທີ່​ກະ​ສິ​ກຳ​ຖາ​ວອນ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ດ້ວຍ​ດິນ​ຝຸ່ນ​ພູ​ເຂົາ​ໄຟ​ໃນ​ເຂດ​ພູ​ພຽງ​ບໍ​ລິ​ເວນ, ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ກໍ່​ຍັງ​ເປັນ​ເຂດ ທີ່​ໂດ່ງ​ດັງ​ໃນ​ດ້ານ ຄຸນ​ຄ່າ.
ແຜນ​ທີ່​ຍັງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຂດ​ອາ​ນຸ​ລັກ​ຊີ​ວະ​ນາໆ ພັນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ 6 ແຫ່ງ​ຢູ່​ພາກ​ເໜືອ, 8 ແຫ່ງ​ຢູ່​ພາກ​ກາງ ແລະ 6 ແຫ່ງ​ຢູ່​ພາກ​ໃຕ້. ຍ້ອນ​ວ່າ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເຂດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຢູ່​ໄກ​ສອກ​ຫລີກ​ຈຸດ​ເລັ່ງ​ກໍ່ ແມ່ນ​ແນ່​ໃສ່​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ປ່າ​ໄມ້​ປົກ​ປ້ອງ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ຕໍ.
 

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການແຜນທີ່ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ, ກະລຸນາດາວໂຫຼດຈາກ PDF