ການ​ບໍ່​ຮັບ​ຮອງ:

  ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ, ສີຕ່າງໆ, ການກຳນົດຕ່າງໆ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນແຜນທີ່ຂອງປື້ມແຜນທີ່ນີ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກໆ   ການຕັດສິນແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດ ຕາມຫຼັກການດ້ານກົດໝາຍ ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດຊາຍແດນ ຫຼື ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ ການຮັບຮອງ ແລະ ຍອມຮັບ   ກ່ຽວກັບ ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວເທື່ອ.©2008 Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South, Switzerland and Geographica Bernensia;
ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ, ອົງການ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສປປ ລາວ.

ສະຫງວນລິຂະສິດ

ຈັດພິມຄັ້ງທຳອິດ ຈຳນວນ, 1,000 ຫົວ

ບາງເທື່ອ ທ່ານອາດຈະອັດສຳເນົາບາງພາກສ່ວນຂອງປື້ມແຜນທີ່ສະບັບນີ້ໄດ້ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ກັບ Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South, Switzerland, ກົມສະຖິຕິ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ.

 

ຄະນະກະກຽມຈັດທຳ:

Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South,
ກົມ​ສະ​ຖິ​ຕິ (DOS) ກະ​ຊວງ ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ (MPI),
ກອງ​ເລ​ຂາ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາ​ດລາວ (LNMCS) ອົງ​ການ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ນ້ຳ ແລະ
ສິ່ງ​ແວ​ດລ້ອມ (WREA) ສຳ​ນັກ​ງານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ (PMO)
   
 

ບັນ​ດາ​ທ່ານ​ຜູ້​ທີ່​ຂຽນ​ບົດ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ແຜນ​ທີ່:

Jim Chamberlain, ທິ​ລາ​ຄາ ຈັນ​ທະ​ລາ​ນຸ​ວົງ (DOS), Michael Epprecht (NCCR North-South),
ສະ​ຫວັນ ຫານ​ພົມ (MAF), Andreas Heinimann (NCCR North-South),
ອຸ​ລາ​ວັນ ແກ້ວ​ວິ​ລິ​ຍາ​ວົງ (NCCR North-South), ສ​ຫວັດ​ດີ ກິງ​ແກ້ວ (MPH), ຄຳ​ໂສ ກຸ​ໂພ​ຄຳ (MEM),
Thor Erik Maeder (UNDP) Nicholas Minot (IFPRI), Peter Messerli (NCCR North-South), Kay Panzer,
ສົມ​ຈັນ ແພງ​ໄຊ (DOS), Jo Pereira (COPE), ວິ​ໄລ​ສຸກ ສີ​ສຸ​ລາດ (DOS), ນິ​ມະ​ລາ ສຸກ​ສອນ (LWU),
ໂພນ​ເງີນ ສຸ​ລິ​ຍາ (LWU), ສັງ​ຄານ ທ່ຽງ​ທຳ​ມະ​ວົງ (LNMCS), ວິ​ລອນ ວິ​ແພງ​ໄຊ (DOS), ປະ​ສົງ ວົງ​ຄຳ​ຈັນ (MLSW)

   
 

ຮຽບ​ຮຽງ​ໂດຍ: 

Peter Messerli (NCCR North-South), Andreas Heinimann (NCCR North-South),
Michael Epprecht (NCCR North-South), ທ່ານ ນາງ ພອນ​ສາ​ລີ ສຸກ​ສະ​ຫວັດ (DOS),
ທ່ານ ນາງ ທິ​ລາ​ຄາ ຈັນ​ທະ​ລາ​ນຸ​ວົງ (DOS), Nicholas Minot (IFPRI)

   
 

ກວດ​ກາ​ເນື້ອ​ໃນ​ໂດຍ:

Peter Messerli and Kay Panzer

   
 

ກວດ​ກາ​ພາ​ສາ ແລະ ການ​ແປ​ພາ​ສາ ໂດຍ:

Maureen Brown, Technical Language Associates

   
 

ແຕ້ມ​ແຜນ​ທີ່​ໂດຍ:

Andreas Heinimann (NCCR North-South), Adrian Weber (Institute of Cartography, ETH Zürich),
Cornelia Hett (CDE), Peter Messerli (NCCR North-South), Michael Epprecht (NCCR North-South),
Kaspar Hurni (CDE).
   
 

ກວດ​ກາ​ຄືນ​ໂດຍ:

ທ່ານ ຈັນ​ທະ​ວົງ ໄຊ​ຍາ​ສິດ ຫົວ​ໜ້າ LNMCS,
ທ່ານ ສະ​ໄໜ​ຈັນ ບຸ​ຜາ ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ ສະ​ຖິ​ຕິ, MPI;
Thomas Kohler, Codirector, CDE, University of Bern.

 

ອອກ​ແບບ​ຮູບ​ຮ່າງ ແລະ ໜ້າ​ປົກ​ໂດຍ:


Robert Brown, Technical Language Associates

   
 

ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ພິມ​ໂດຍ:

ກະ​ຊວງ ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ-ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ເລກ​ທະ​ບຽນ​ພິມ IE.AI 145/EDB 15092008

   
 

ພິມ​ໂດຍ:

Phongwarin Printing Limited, Bangkok, Thailand
   
 

ຈັດ​ພິມ​ຈຳ​ໜາຍ​ໂດຍ:

Swiss National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South and Geographica Bernensia
   
 ISBN: 978-3-905835-03-8
   
 Contact details: National Centre of Competence in Research (NCCR) North-South,
Hallerstrasse 10, 3012 Bern, Switzerland;
T: +41 31 631 52 72; Email: nccr-north-south@cde.unibe.ch; Web: www.north-south.unibe.ch

ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI),
ຖະໜົນ ຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ;

T: +856 21 219 219; Email: nscp@etllao.com; Web: www.nsc.gov.la

ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ, ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ;
T: +856 21 260 981;  Email: lnmc
T: +856 21 260 981; Email: lnmc@lnmc.gov.la; Web: www.lnmc.gov.la

   
 Citation: Messerli P, Heinimann A, Epprecht M, Phonesaly S, Thiraka C, Minot N, editors. 2008: Socio-Economic Atlas of the Lao PDR – an Analysis based on
the 2005 Population and Housing Census. Swiss National Center of Competence in Research (NCCR) North-South, University of Bern, Bern and Vientiane: Geographica Bernensia